MiljöRapportens logotyp

MiljöRapporten kommenterar

 • Prislapp på miljön
 • Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Varenda dag gör indi... »
 • Urholkat FSC oroar skogsbolag
  Tidningen MiljöRapporten
  16 april 2014
  Skogsbolagen ser oroat på utvecklingen för skogsbruksmärkningen FSC, när miljörörelsen inte längre vill stå bakom.
  – Att miljörörelsen går ur hotar certifieringen. Hela FSC bygger på att de är med, det är en trovärdighetsfråga, säger Karin Fällman, FSC-koordinator på Sveaskog.
  ››
 • "Den klassiska miljöchefsrollen börjar försvinna" MiljöRapporten Direkt
  22 april 2014
  Ylva Öhrnell, som nyligen blev Näringslivets Miljöchefers ordförande, ser att den klassiska miljöchefsrollen börjar försvinna och vill bredda nätverket och nå fler yrkesroller som arbetar med hållbarhetsfrågor. ››

MiljöRapportens tjänster

Utbildning
Utbildningar och seminarier som hjälper dig att göra ett bättre jobb.
Läs mer
Online
Ledande bevakning inom hållbarhet. Dagligen som e-post och webb.
Läs mer
Tidning
Analyser, fördjupningar och de senaste CSR-trenderna varje månad.
Läs mer

Behöver ni utbilda hela företag, kommun eller organisation......

Skräddarsydda utbildningar

Det behövs kunskaper för att förstå och arbeta enligt en uppförandekod, ställa rätt krav på leverantörer, rapportera nyckeltal, förbättra miljöprestanda och ta aktivt samhällsansvar.

Se till att du och dina kollegor är rätt utbildade genom MiljöRapportens skräddarsydda och företagsanpassade utbildningar! LÄS MER


…eller bara en mindre grupp? Det spelar ingen roll, kontakta oss för skräddarsydda utbildningar!

Hållbarhet byggs med hjälp av kunskap

Vad behöver du lära dig? MiljöRapporten kan erbjuda utbildningar inom alla delar av miljö- och hållbarhetsarbetet, som standarder, verktyg, ledning, rapportering, redovisning och kommunikation. Dessutom seminarier som ger dig det senaste, alltifrån ekosystemtjänster till hållbar kemikaliehantering.


MiljöRapporten

Postadress
MiljöRapporten Box 101 77, 100 55 Stockholm

Besöksadress
Kungstensgatan 12, 113 86 Stockholm

Producerad av