MiljöRapportens logotyp

MiljöRapporten kommenterar

 • Fler lagar behövs
 • Känner du till begreppet Ecocide? Kanske inte, men ta chansen att lyssna på P... »
 • Kommun nekas ersättning för sanering MiljöRapporten Direkt
  30 januari 2015
  Kommuner kan inte utkräva betalningsansvar för miljöskador av en fastighetsägare som har ärvt tomten och inte säger sig känna till skadan. Det slås fast i en dom från Mark- och miljööverdomstolen. ››
 • Fossil avyttring - globalt riskspel Tidningen MiljöRapporten
  30 januari 2015
  Den 13 februari är det ”Global Divestment Day”. Då kommer kampanjer över hela världen att kräva att pensionsfonder, universitet, kyrkor och andra institutioner avyttrar samtliga finansiella innehav i fossilbranschen. Men den globala fossila avyttringen är redan i full gång. Och det är inte aktivister och protestkampanjer som driver utvecklingen. ››
 • Daglig omvärldsbevakning
 • Smidig e-posttjänst
 • 6 artiklar/dag
 • Gratis 30-dagars provperiod

MiljöRapportens tjänster

Utbildning
Utbildningar och seminarier som hjälper dig att göra ett bättre jobb.
Läs mer
Online
Ledande bevakning inom hållbarhet. Dagligen som e-post och webb.
Läs mer
Tidning
Analyser, fördjupningar och de senaste CSR-trenderna varje månad.
Läs mer

Behöver ni utbilda hela ert företag, kommun eller organisation….

Skräddarsydda utbildningar

Det behövs kunskaper för att förstå och arbeta enligt en uppförandekod, ställa rätt krav på leverantörer, rapportera nyckeltal, förbättra miljöprestanda och ta aktivt samhällsansvar.

Se till att du och dina kollegor är rätt utbildade genom MiljöRapportens skräddarsydda och företagsanpassade utbildningar! LÄS MER


…eller bara en mindre grupp? Det spelar ingen roll, kontakta oss för skräddarsydda utbildningar!

Hållbarhet byggs med hjälp av kunskap

Vad behöver du lära dig? MiljöRapporten kan erbjuda utbildningar inom alla delar av miljö- och hållbarhetsarbetet, som standarder, verktyg, ledning, rapportering, redovisning och kommunikation. Dessutom seminarier som ger dig det senaste, alltifrån ekosystemtjänster till hållbar kemikaliehantering.


MiljöRapporten

Postadress
MiljöRapporten Box 101 77, 100 55 Stockholm

Besöksadress
St:Eriksgatan 63 B, 112 34 Stockholm

Producerad av